Lucia - Erasmus University College

Krijg onterechte contractkosten nog tot 5 jaar later terug

Verplichte huisvesting en administratiekosten voor EUC-studenten

Erasmus University College is een internationaal-georiënteerde honours bacheloropleiding van de Erasmus universiteit. Verplicht onderdeel van het Erasmus University College (EUC) is dat alle eerstejaars studenten in hetzelfde pand wonen gedurende hun eerste jaar van de studie. Dit pand is gelegen aan het Stadhuisplein en staat bekend als ‘Lucia’. De eigenaar en verhuurder van dit gebouw is de Oostenrijkse bank Raiffeisen. Raiffeisen heeft een vastgoedbeheerder in dienst (voorheen Wolf Huisvestingsgroep, tegenwoordig het Oostenrijkse Milestone) om alle praktische zaken op locatie af te handelen, waaronder het sluiten van de contracten met nieuwe huurders en het onderhoud van het pand. Als onderdeel van het huurcontract betalen alle huurders een eenmalig bedrag van 200 euro aan administratiekosten. 

Rechter oordeelt: onterechte administratiekosten

Een EUC-student van het studiejaar 2018-2019 heeft de zogenaamde administratiekosten met hulp van Square Rent aangevochten bij de rechter. Naar zijn mening – en die van Square Rent – waren de administratiekosten onredelijk hoog. Bij de rechter heeft Raiffeisen zich verweerd tegen de vordering tot terugbetaling van deze kosten. De rechter heeft alle door Raiffeisen opgevoerde diensten onder de loep genomen om te bezien welk bedrag redelijk is om aan de huurders in rekening te brengen. Conclusie: slechts een bedrag van € 7,72 was terecht in rekening gebracht voor het plaatsen van naambordjes voor de nieuwe huurders. De overige € 192,28 sloeg op diensten die ofwel niet aan huurders in rekening gebracht mogen worden, ofwel (nog) niet voldoende onderbouwd waren – zo oordeelde de rechter. De student heeft het bedrag van € 192,28 terugbetaald gekregen van Raiffeisen. 

Wat kunnen andere huurders met de uitspraak van de rechter?

Een uitspraak van een rechter is alleen bindend tussen de procespartijen; in dit geval Raiffeisen en de student die de procedure aanspande. Zelfs al lijken de situaties identiek, iedere zaak moet apart door een rechter beoordeeld worden, omdat een rechter altijd alle individuele omstandigheden van het geval meeweegt. Met meer en meer claims van EUC-studenten die binnenkomen, zal de verhuurder zich in toekomstige procedures ongetwijfeld beter gaan verdedigen en meer bewijs overleggen van gemaakte kosten. Ook zal Raiffeisen de zaak hoogstwaarschijnlijk voorleggen aan hogere gerechtelijke instanties, in een poging de schade zo veel mogelijk te beperken. De kans is dus groot dat het bedrag aan rechtmatige contractkosten hoger wordt vastgesteld dan tot nu toe is gedaan door de rechter.

Square Rent betaalt jou de contractkosten direct uit

In plaats van het lange juridische traject te doorlopen om de contractkosten terug te krijgen, biedt Square Rent aan om direct een deel aan jou uit te betalen. Hiervoor draag je jouw vordering op Square Rent over. Dit betekent dat Square Rent ‘eigenaar’ wordt van de door jou betaalde contractkosten, en daar zelfstandig achteraan gaat bij de verhuurder. Voor Square Rent is dit makkelijker omdat we daardoor onze klanten niet telkens op de hoogte hoeven te stellen van alle ontwikkelingen in de zaak en vrijuit kunnen handelen. Voor jou is dit aantrekkelijk omdat er geen enkel risico is op uit de hand lopende kosten voor als de rechtszaak zich voortsleept tot de hogere rechterlijke instanties. Ook hoef je niet maanden of zelfs jaren te wachten op de uitspraak van de rechter, en heeft het geen enkele impact als de uitspraak van de rechter tegenvalt. In plaats daarvan krijg je van Square Rent direct een vast bedrag uitgekeerd. Het bedrag dat wij aan jou uitkeren is €90, dat is ongeveer de helft van het bedrag dat Square Rent gemiddeld verwacht terug te krijgen (en aanzienlijk meer dan de helft van de opbrengst na aftrek van belastingen).

Klinkt dit goed, dan hoef je alleen het formulier hieronder in te vullen. Met wat graafwerk in je mailbox en bankrekening heb je dit in een mum van tijd gedaan! Dit formulier is een concept-overeenkomst, wat betekent dat dit formulier een voorstel is aan Square Rent om jouw vordering op Raiffeisen over te nemen. Square Rent neemt jouw voorstel dan in behandeling en -  als alles in orde is - betalen we je meteen uit!