Een 'uitgepakte' all in-prijs valt altijd lager uit

In het kort

  • het huurcontract moet de kosten voor kale huur en servicekosten apart benoemen
  • is dit niet het geval dan spreekt men van een all in-prijs, dit is niet toegestaan
  •  dan kan de huurder de verhuurder een voorstel doen om de huurprijs te splitsen
  • weigert de verhuurder daarop in te gaan, dan kan de Huurcommissie de huurprijs splitsen
  • een door de Huurcommissie gesplitste huurprijs valt altijd 20% lager uit
  • Square Rent regelt alles voor je van begin tot eind

Opbouw van de huurprijs
De huurprijs valt onder te verdelen in twee onderdelen; de kale huur en de servicekosten. De kale huur is de prijs voor enkel het gebruik van de 'kale' woonruimte. Alle andere kosten die daar nog bovenop komen zijn servicekosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor stoffering en meubilering maar ook voor gas, water en elektra of de schoonmaak van algemene ruimten of een internet- en televisieabonnement. De servicekosten worden tussen huurder en verhuurder overeengekomen bij het sluiten van het huurcontract en verschillen per geval. Het is mogelijk dat een huurcontract niets méér omhelst dan enkel de levering van de kale woning, en dus geen servicekosten kent. Maar in de praktijk blijkt dit zelden het geval. 

De kale huur en servicekosten moeten apart benoemd en beprijsd zijn
Omdat het de verhuurder wettelijk niet is toegestaan om winst te maken op de servicekosten is het belangrijk voor de huurder om inzicht te hebben in de hoogte van de servicekosten. En ook de kale huur die een verhuurder mag rekenen voor een woning is gebonden aan regels. Om die reden moet het huurcontract de prijs voor de kale huur en de servicekosten apart benoemen. Noemt het  huurcontract slechts één prijs voor de kale huur en servicekosten tezamen dan spreekt men van een all in-prijs. Hierdoor weet de huurder niet hoeveel hij betaalt aan kale huur en hoeveel aan servicekosten en dus of hij voor één van beide of allebei te veel betaalt. Het feit dat een verhuurder een all in-prijs hanteert is daarom al verdacht en een aanwijzing dat de huurprijs te hoog is.

Square Rent pakt jouw huurprijs uit
Vraag de verhuurder eerst zelf om de huurprijs te splitsen in kale huur en servicekosten. Gebruik daarvoor de modelbrief op deze website, die voldoet aan alle vereisten. Het is belangrijk om dit schriftelijk te doen, per e-mail of aangetekende brief. Werkt de verhuurder binnen de gestelde termijn niet mee, neem dan binnen zes weken contact op met Square Rent.

Square Rent beoordeelt de huurprijs en jouw algehele huursituatie om te bezien of en wanneer je er goed aan doet actie te nemen. Wij starten de juiste procedure bij de Huurcommissie en vertegenwoordigen jou daarin van begin tot eind. Na het verkrijgen van een uitspraak zorgen wij ervoor dat de verhuurder die nakomt, ook als dat betekent dat er (nog) een rechter aan te pas moet komen.

Als prijs rekenen we driemaal de behaalde huurverlaging. En mocht alle inspanning van Square Rent geen resultaat opleveren, betaal je natuurlijk niets.

Voorbeeld

Anne huurt sinds twee jaar een woning tegen een all in-prijs van € 500. Uit het contract blijkt dat de huurprijs is opgemaakt uit kale huur en kosten voor gas, water en elektra. Maar niet hoe hoog de kosten zijn voor de individuele kale huur en kosten voor gas, water en elektra. Op verzoek van Anne en Square Rent om de huurprijs te splitsen gaat de verhuurder niet in. Daarop start Square Rent een procedure bij de Huurcommissie. De Huurcommissie stelt de huurprijs standaard vast op 80% van de oorspronkelijke huurprijs, in dit geval dus € 400. Anne betaalt voortaan € 400 huur en bespaart daarmee maandelijks € 100. Aan Square Rent betaalt Anne eenmalig € 300 (3 x 100).

Ook benieuwd naar onze dienstverlening?

Neem vandaag nog contact op met Square Rent

Zakelijk

IBAN: NL19ASNB0267191103
BTW: NL001178810B61
KvK: 71776028

Algemene voorwaarden | Square Rent 2020 |  Privacy policy