Ken jij de maximale huurprijs van jouw huurwoning?

In het kort

  • voor elke huurwoning kan de maximumprijs worden berekend
  • de prijs wordt bepaald aan de hand van het 'puntensysteem'
  • de Huurcommissie is de instantie die de huurprijzen toetst aan het puntensysteem
  • de Huurcommissie kan een bindende uitspraak doen die de huurprijs verlaagt 
  • Square Rent regelt alles voor je van begin tot eind

De huurprijs is aan regels gebonden
Om de huurder te beschermen tegen te hoge huurprijzen heeft de overheid regels opgesteld aan de hand waarvan de maximale huurprijs van een woning kan worden bepaald. Elke woning kan volgens dit puntensysteem worden gewaardeerd op basis van onder andere de oppervlakte, beschikbare voorzieningen en (voor zelfstandige woningen) de WOZ-waarde. De overheid controleert de huurprijzen echter niet op eigen initiatief. Het is dus aan huurders zelf om actie te nemen als zij vermoeden dat hun huurprijs te hoog is.

Toets je huurprijs
De Huurcommissie is de instantie die op verzoek huurprijzen toetst. Aan de hand van het puntensysteem berekenen zij de maximale huurprijs die past bij je woning. Als de Huurcommissie concludeert dat de overeengekomen huurprijs te hoog is dient de verhuurder de huurprijs te verlagen naar de maximaal toegestane huurprijs. In sommige gevallen kan dat zelfs met terugwerkende kracht. In dat geval heeft de huurder recht op terugbetaling van wat hij in het verleden te veel heeft betaald.

Square Rent verlaagt jouw huurprijs
Square Rent beoordeelt jouw huursituatie om te zien waar er voor jou winst valt te behalen. We maken een inschatting van de kans van slagen en kiezen het beste moment om actie te nemen. Vervolgens doen wij alles wat nodig is om tot een succesvol en optimaal resultaat te komen. Dat houdt in dat wij de verhuurder aanspreken, de juiste procedure(s) starten en jou daarin vertegenwoordigen en ervoor zorgen dat de verhuurder de uitspraak nakomt. Ook als dat betekent dat er een rechter aan te pas moet komen. Als prijs rekenen we driemaal de behaalde maandelijkse besparing. En mocht het onverhoopt niet lukken om jouw huurprijs omlaag te krijgen, dan betaal je natuurlijk niks.

Voorbeeld

Kees huurt sinds een jaar. Hij betaalt een kale huur van € 600. Square Rent start de juiste procedure om de huurprijs te verlagen en vertegenwoordigt Kees daarin. De Huurcommissie bepaalt de huurprijs op € 500, met terugwerkende kracht tot het begin van Kees zijn huurcontract. Square Rent zorgt ervoor dat de verhuurder de uitspraak nakomt en Kees terugbetaalt wat hij te veel heeft betaald. Zo krijgt Kees een bedrag terug van € 1200 (12 x 100) en betaalt hij nu maandelijkse € 100 minder aan huur. Daarvoor betaalt Kees Square Rent eenmalig € 300 (3 x 100).

Ook benieuwd naar onze dienstverlening?

Neem vandaag nog contact op met Square Rent

Zakelijk

IBAN: NL19ASNB0267191103
BTW: NL001178810B61
KvK: 71776028

Algemene voorwaarden | Square Rent 2020 |  Privacy policy