Betaal niet meer dan je verbruikt

In het kort

  • de verhuurder mag geen winst maken op de servicekosten
  • daarom moet de verhuurder inzicht verschaffen in de daadwerkelijk gemaakte kosten
  • de huurder mag de verhuurder vragen om verantwoording van de betaalde servicekosten
  • de Huurcommissie controleert de servicekosten op verzoek
  • Square Rent krijgt de door jou te veel betaalde servicekosten terug

De verhuurder mag op de servicekosten geen winst maken
Een huurprijs bestaat uit twee onderdelen; de kale huur en de servicekosten. De kale huur is enkel de prijs voor de ‘kale’ ruimte. Alle andere kosten zijn servicekosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor stoffering en meubilering maar ook voor gas, water en elektra en de schoonmaak van algemene ruimten of een internet- en televisieabonnement. De verhuurder mag op de servicekosten geen winst maken. De verhuurder doet er dus goed aan met een kritisch oog te kijken naar álle in rekening gebrachte servicekosten en bij twijfels de verhuurder om inzicht in de kosten te vragen.

Pas achteraf zijn de exacte kosten voor gas, water en elektra bekend
Omdat de kosten voor het verbruik van gas, water en elektra per maand zullen verschillen, brengt de verhuurder hiervoor maandelijks een vast voorschot in rekening. Na afloop van het jaar hoort de verhuurder de uiteindelijke afrekening te sturen. Hiertoe is de verhuurder wettelijk verplicht. Maar veel verhuurders laten na om een eindafrekening op te maken, juist omdat de werkelijke verbruikskosten vaak lager uitvallen dan het betaalde voorschot en de huurder dus geld terug zou moeten krijgen. Verschaft jouw verhuurder geen jaarafrekening voor de kosten van gas, water en elektra? Dan is dat een sterke aanwijzing dat je waarschijnlijk te veel betaalt. De Huurcommissie kan de verhuurder dwingen om inzicht te verschaffen in de  hoogte van de daadwerkelijk gemaakte (service)kosten. Wat er te veel is betaald moet de verhuurder aan de huurder terug betalen. Dit kan nog tot tweeënhalf jaar na het jaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Laat Square Rent jouw servicekosten verlagen en terugvragen
Square Rent neemt de bij jou in rekening gebrachte servicekosten onder de loep en schat de kans in dat jouw voorschot hoger is dan je daadwerkelijke verbruik. Vervolgens kan Square Rent het door jou te veel betaalde terugvorderen over de afgelopen jaren en/of het maandelijkse voorschot verlagen. Daarvoor spreken wij de verhuurder aan, starten de juiste procedure(s) bij de Huurcommissie en zorgen ervoor dat de verhuurder de uitspraak(en) nakomt. Ook als dat betekent dat er een rechter aan te pas moet komen. Square Rent doet alles wat nodig is, van begin tot eind.

Als prijs rekenen we driemaal de behaalde maandelijkse besparing. Mocht het niet lukken om jouw servicekosten terug te krijgen, dan betaal je natuurlijk niks.

Voorbeeld

Maria huurt sinds een jaar een woning en betaalt daarvoor maandelijks € 200 aan voorschot servicekosten. Na tevergeefs de verhuurder om een eindafrekening van deze kosten over het afgelopen jaar te hebben gevraagd, start Square Rent de juiste procedure bij de Huurcommissie. De Huurcommissie bepaalt dat de servicekosten voor Maria afgelopen jaar gemiddeld € 140 maand bedroegen. Over het afgelopen jaar krijgt Maria dus € 720 terug. Square Rent zorgt ervoor dat de verhuurder Maria dit bedrag uitbetaalt. Maria betaalt Square Rent eenmalig € 180 (3 x 60).

Ook benieuwd naar onze dienstverlening?

Neem vandaag nog contact op met Square Rent

Zakelijk

IBAN: NL19ASNB0267191103
BTW: NL001178810B61
KvK: 71776028

Algemene voorwaarden | Square Rent 2020 |  Privacy policy