Vertoont jouw huurwoning gebreken?

In het kort

  • een huurwoning moet veilig en prettig bewoonbaar zijn
  • de verhuurder heeft daarom een verantwoordelijkheid voor onderhoud van de woning
  • in geval van gebreken kan de huurder de verhuurder daarop aanspreken
  • weigert de verhuurder het gebrek te verhelpen dan kan de Huurcommissie de huurprijs verlagen
  • Square Rent doet wat nodig is om het gebrek te laten verhelpen en de huurprijs te verlagen

De verhuurder is verplicht de woonruimte te onderhouden
Zoals de huurder zich met het ondertekenen van het huurcontract heeft verplicht om de huurprijs te betalen, zo heeft de verhuurder zich verplicht om de woning te onderhouden. Dat onderhoud betreft zowel periodiek onderhoud – bijvoorbeeld het buitenschilderwerk – als incidenteel onderhoud, zoals bijvoorbeeld een lekkage verhelpen. Maar de huurder heeft zelf ook een verantwoordelijkheid voor het verhelpen en voorkomen van zogenaamde 'kleine' gebreken. Voor rekening van de huurder komen bijvoorbeeld het vervangen van een kraanrubbertje of het vervangen van een lamp.

Sommige gebreken rechtvaardigen een huurverlaging
De overheid heeft een lijst met gebreken opgesteld die een verlaging van de huurprijs rechtvaardigen (volg daarvoor de link hieronder naar de veelgestelde vragen). Dit betreft altijd gebreken die de veiligheid en/of het woongenot van de woning aantasten. Voor gebreken die de veiligheid schaden kan je denken aan bijvoorbeeld missende of ernstig afgesleten traptreden, geen trapleuning, houtrot in dragende balken van het dak of de vloer, zwak of loszittend hekwerk bij het balkon etc. Gebreken die het woongenot schaden zijn bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast, een kapotte deurbel, onvoldoende verwarmingscapaciteit etc.

Square Rent zorgt voor huurverlaging
We raden je aan eerst zelf je verhuurder aan te spreken en uitdrukkelijk te verzoeken om het gebrek te verhelpen. Het is belangrijk om dit schriftelijk te doen, per e-mail of aangetekende brief. Heeft de verhuurder na zes weken het gebrek nog niet verholpen, dan helpt Square Rent je vanaf daar graag verder.

Square Rent beoordeelt het gebrek en schat de kans van slagen in van een procedure bij de Huurcommissie of rechtbank. In overleg met jou bepalen we de te volgen strategie – afhankelijk van de vraag of je enkel herstel wilt of ook huurverlaging – en het beste moment om actie te nemen. Wij starten de juiste procedure bij de juiste instelling en vertegenwoordigen jou daarin van begin tot eind. Na het verkrijgen van een uitspraak zorgen wij ervoor dat de verhuurder die nakomt, ook als dat betekent dat er (nog) een rechter aan te pas moet komen.

Als prijs rekenen we driemaal de behaalde huurverlaging.  En mocht alle inspanning van Square Rent geen resultaat opleveren dan betaal je natuurlijk niets.

Voorbeeld

Voor een huurprijs van € 400 huurt Jan een woning met een erg scheve vloer. Dit laatste is een gebrek dat door de verhuurder opgelost dient te worden. Er zijn 2 maanden verstreken nadat de verhuurder door Square Rent is aangesproken om de vloer recht te maken. Square Rent start daarop een procedure bij de Huurcommissie. Na zes maanden doet de Huurcommissie uitspraak; totdat het gebrek door de verhuurder is verholpen wordt de huurprijs op 40% gesteld van de oorspronkelijke huurprijs, dus € 160. Die huurprijs wordt ook van toepassing verklaard op de periode vanaf het moment dat de verhuurder voor het eerst werd aangesproken op het gebrek (2 maanden). Één maand na de uitspraak van de Huurcommissie heeft de verhuurder de scheve vloer recht gemaakt. Over een periode van 9 maanden heeft Jan maandelijks slechts € 160 huur betaald en daarmee € 2.160 bespaard. Jan betaalt aan Square Rent eenmaal € 720 (3 x 140).

Ook benieuwd naar onze dienstverlening?

Neem vandaag nog contact op met Square Rent

Zakelijk

IBAN: NL19ASNB0267191103
BTW: NL001178810B61
KvK: 71776028

Algemene voorwaarden | Square Rent 2020 |  Privacy policy