Bespaar op je maandelijkse lasten

Opbouw van de huurprijs

De huurprijs bestaat uit twee onderdelen; de kale huur en de servicekosten. De kale huur is niet meer dan de prijs die je betaalt voor de 'kale' woning, dat wil zeggen de woning zonder enige inrichting en zonder bijkomende diensten. De servicekosten zijn alle kosten die daar nog bovenop komen, bijvoorbeeld voor meubilering en stoffering, een internet- en televisieabonnement en ook gas, water en elektra.

Om huurders te beschermen heeft de overheid regels opgesteld aan de hand waarvan de maximaal toegestane huurprijs kan worden bepaald. Verhuurders houden zich vaak niet aan deze regels en vragen meer dan is toegestaan. De Huurcommissie is de instantie die dit op verzoek controleert. Als blijkt dat (een onderdeel van) de huurprijs te hoog is wordt deze verlaagd, mogelijk zelfs met terugwerkende kracht.

Verlaag jouw huurprijs

Ken jij de maximumprijs van je huurwoning?

Voor elke woning kan de maximaal toegestane huurprijs worden berekend. Deze prijs wordt bepaald aan de hand van onder andere de oppervlakte van de huurwoning en of bijvoorbeeld de keuken gedeeld wordt met anderen. De huurprijs kan door de Huurcommissie verlaagd worden, zelfs met terugwerkende kracht.

Geen idee hoe jouw huurprijs is opgebouwd?

Sommige verhuurders hanteren een all in-huurprijs. Dat wil zeggen dat de kale huur en servicekosten niet los van elkaar zijn vermeld in het huurcontract, maar tezamen in rekening worden gebracht. Om te weten waarvoor jij betaalt, en dus of jij teveel betaalt en of jouw huur omlaag kan, kan de Huurcommissie de huurprijs 'splitsen'

Kan jouw huurwoning onderhoud gebruiken?

Voor alles wat bij de huur inbegrepen zit, geldt dat het naar behoren dient te functioneren. Ook moeten de  ruimtes in de gehuurde woning geschikt zijn voor bewoning. De woning moet dus veilig en behoorlijk onderhouden zijn. Is dit niet het geval, dan kan dit een reden zijn de huurprijs flink te verlagen.

Zakelijk

IBAN: NL19ASNB0267191103
BTW: NL001178810B61
KvK: 71776028

Algemene voorwaarden | Square Rent 2020 |  Privacy policy