Over Square Rent

Bij Square Rent weten we hoe moeilijk het kan zijn voor een huurder om op te komen tegen zijn of haar verhuurder. Door onwetendheid, onzekerheid en tegenwerking van de verhuurder komt er vaak weinig terecht van een beroep op je rechten of is het resultaat minimaal. Zeker als er een advocaat aan te pas moet komen blijft er vaak weinig over onderaan de streep. Om nog maar niet te spreken van de investering in tijd en energie die dit alles van de huurder vraagt.

Square Rent is dé oplossing voor huurders die tegen dit probleem aanlopen of het vóór willen zijn. Wij zijn de moderne variant van een advocaat; dezelfde dienst maar dan goedkoop, transparant, laagdrempelig en met de ervaring die we in huis hebben nog beter bovendien.

Floris Vaneveld is de oprichter van en drijvende kracht achter Square Rent. Hij heeft de studie rechtsgeleerdheid gevolgd aan de universiteit Leiden en die afgesloten met de masters Civiel recht en Strafrecht. Zoals zoveel andere studenten werd hij geconfronteerd met een lakse verhuurder en een onwaarschijnlijk hoge huurprijs voor een onwaarschijnlijk kleine kamer. Van daaruit ontwikkelde zich een interesse voor het huurrecht tot een passie voor het helpen van huurders. Zo is Square Rent niet opgericht uit winstbejag, maar uit de wens met deze passie aan het werk te kunnen en tegelijk iets goeds voor anderen te kunnen doen. En daarin vindt Square Rent zijn bestaansreden; het helpen van huurders, niet meer en niet minder.

Floris Vaneveld

Wat Floris kenmerkt als persoon en jurist is zijn verlangen altijd het onderste uit de kan te halen, geen uitdaging uit de weg te gaan en – dankzij zijn perfectionistische instelling – nooit in te boeten op kwaliteit. 

Zakelijk

IBAN: NL19ASNB0267191103
BTW: NL001178810B61
KvK: 71776028

Algemene voorwaarden | Square Rent 2020 |  Privacy policy